Aynur Qovasari

Qovasari özünün impressionist, lakin müasir yağlı boya əsərləri ilə tanınır. Onun ideyaları və yaradıcılığı özünə məxsusdur. Rəssam əsərlərində daha çox mistisizimə və mifoloji mövzulara toxunur. Onun yumşaq, efirli palitrası təsadüfi parlaq rənglərlə tamamlanır.  Rəssamın estetik seçimləri əvvəlcədən düşünülmüş deyil, intuitivdir.  Aynurun hər bir rəsmə gətirdiyi şəxsi üstünlük, təsəvvürlü vizual təcrübəni inkişaf etdirərək tanınan mövzunu dəyişdirir və artırır.  Onun fırça vuruşları qalındır;  onun rəng hissi sehrlidir. Qovasari əsərin son mühitini nəzərə alaraq müvafiq mövzunun qızğın tədqiqatı nəticəsində konseptual olaraq gəlir. Qovasariyə görə; Boya, hiss oluna bilən, toxunula bilən və elastik olmaqla yanaşı, görünməz olanı göstərə biləndir; Bizi nəfəssiz və sözsüz qoyan anlara forma və məzmun verə bilir. Onun rəngləri əhvalından xəbər verir və təsadüfi olaraq yaranır. Zəngin palitranın tonlarının heç də seçilmədən, qarma-qarışıq formada kətan üzərində xüsusi prosseslə işlənməsindən onun əsərləri yaranır. Bunu istinad kimi istifadə edərək, onun marağı daha sonra forma, rəng və səth fakturasını cəsarətli və dinamik, eyni zamanda dəyişən forma və tonlarda incə olan geniş miqyaslı kompozisiyalara çevirmək prosesindədir. Onun mənzərə temalı əsərləri də var. Lakin, o hekayə danışılan və ya müşahidə olunan dünyanı dəqiq təsvir etmək istəmir.  Bunun əvəzinə o, dünyanı  əsas həndəsi quruluşa çevirir. Nəticədə ortaya çıxan şəkillər çox vaxt mücərrədlə həmsərhəddir.  O özünə məxsus şəkildə cəlbedici və vizual təcrübənin təntənəsinə səbəb olan iş istehsal etməyi hədəfləyir. Rəsmi sənədləri əsas götürsək,  O, 2000-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının  Geyim dizaynı fakültəsinə qəbul olub. Universitetdə dizayn təhsili almasına baxmayaraq, o öz emalatxanasında yağlı boya tabloları yaradıb. Həmçinin rəssam həmin illərdən bu yana bir çox sərgilərdə iştirak edib. O , 2017-ci ildə “Günəşin şuaları” adlı sərgidə, pandemiya dövründə  Dubayda keçirilən “ Pandemiyada Moda” onlayn  sərgisində,

Saküder Ankaranın  2021-ci il “ Yeni il” sərgisində iştirak edib. Həmçinin rəssamın “Fayton” əsəri 2021-ci ildə Londonda Redline art qaleriyasında nümayiş olunub. 

Aynur Qovasarinin rəsm əsərləri