Murad Zeynal

MURAD ZEYNAL  RƏSSAM, RƏQƏMSAL RƏSSAM (DİGİTAL ARTİST) KİNO TV RƏSSAMI, ANİMATOR, AZƏRBAYCAN RƏSSAMLAR İTTİFAQININ ÜZVÜ. 1989 CU IL NEFTÇ ALA RAYONU XILLI QƏSEBƏSİNDƏ ANADAN OLUB. 2006-2010 CU İLLƏRDƏ ƏZİM ƏZİMZADƏ RƏSSAMLIQ KOLLECİ, 2012-2016 CI İL AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYA-SINDA TEHSİL ALMİSDİR. 

2016 Cİ İL HƏRB TARİXİ MUZEYİ BƏRPACİ RƏSSAM VƏZİFƏSİNDƏ ÇALİŞMIŞ

2015 Cİ İL XƏTAİ SƏNƏT MƏRKƏZİ  CANLI PORTRET MUSABİQƏSİNİN MÜKAFATÇISI

2O16 CI İL ROM BAKU-DA 25 GALLERY TƏSKİLATÇILIĞI İLƏ SERGİ

2017 Cİ İL MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİ ART RİSİNG-İN RƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ SERGİ

2019-2021 “ATA OCAĞİ” SERİALİ QURULUŞÇU RƏSSAMI

“NƏFƏS” KİNOFİLMDE ANİMATOR RƏSSAM

“OCAQ”  QISA METRAJLI ANİMASİYA FİLMİ ANİMATOR RƏSSAM

Murad Zeynalın rəsm əsərləri